Serwis

Zgodnie z zaleceniami większości producentów klimatyzatorów, urządzenia należy serwisować regularnie, co najmniej 2 razy do roku. Nie serwisowane urządzenia często tracą na wydajności z powodu osiadania zanieczyszczeń na:

podzespołach, co dodatkowo skraca ich żywotność, a nawet może spowodować awarię;
filtrach, które nie czyszczone regularnie, mogą być przyczyną złego samopoczucia i chorób dróg oddechowych(choroba legionistów).

Podczas konserwacji urządzenia, ważne jest również sprawdzenie szczelności połączeń rur freonowych, gdyż jakikolwiek ubytek czynnika chłodzącego może mieć duży wpływ na skrócenie żywotności sprężarki a nawet jej uszkodzenie.